معرفی ورزش چوگان

ورزش چوگان یكی از ورزش های اصیل ایرانی ورزش چوگان  است. در سال های اخیر این ورزش در جهان گسترده شده است. تاریخ این بازی به 600 سال قبل از میلاد مسیح تخمین زده شده است. با كشور گشایی داریوش اول به سمت هند این بازی گسترده تر شد. به دلیل آن كه این بازی […]