معرفی 4 جشن شاد در کشور هند

جشن شاد در کشور هند

چرا جشن شاد در کشور هند زیاد است ؟ جشن شاد در کشور هند مانند ادیان مختلف در این کشور است. نعداد آن ها بسیار زیاد است و استقبال کنندگان آن نیز در سرتاسر هندوستان وجود دارند. کشور هند یا هندوستان یکی از کشور های بسیار عجیب دنیا شناخته می شود. یکی از دلایل آن […]