فرهنگ مردم امارات متحده عربی

امارات متحده عربی

با فرهنگ و سنت های مردم امارات متحده عربی آشنا شوید امارات متحده عربی یکی از کشورهای کم جمعیت ولی پیشرفته و ثروتمندِ جنوب غربی آسیا می‌باشد. این کشور از بخش شمالی با خلیج فارس ایران همسایه است. امارات به معنای امیرنشین می‌باشد و این کشور از هفت امارات شیخ نشین تشکیل شد. در اصل […]