فرهنگ و آداب چین را بشناسید

فرهنگ و آداب چین

شناخت فرهنگ و آداب چین در هر کشوری بسته به نوع خلق و خوی مردم و تاریخ آن ها فرهنگ های مختلفی وجود دارد. قاره ی آسیا معروف است به قاره ی کهن. کشور های آن نیز دارای تاریخی با قدمت زیاد هستند. یکی از این کشور ها چین است. فرهنگ و آداب چین یکی […]