سنت های جالب در ایران کدام اند

سنت های جالب در ایران

معرفی سنت های جالب در ایران در کشور ما سنت های بسیار زیادی وجود دارد. هم چنین آداب بسیار زیبا و و عجیبی نیز وجود دارد. بسیاری از این سنت ها با توجه به مناطق مختلف کشور متفاوت است. هم چنین هر کدام برای قوم خود بسیار حائز اهمیت و مهم می باشد. ما به […]

عجیب ترین آداب ایران را بشناسید

عجیب ترین آداب ایران

عجیب ترین آداب ایران چیست ایران با تاریخی چند هزار ساله و هم چنین با اقوام گوناگون یکی از بزرگترین کشور های دنیا می باشد. با توجه به قدمت این کشور طبیعی است که آداب و رسوم و هم چنین سنت های بسیار زیادی در بین مردم رواج داشته باشد. در هر قوم سنت های […]