جشن های شاد هندوستان را بشناسید

جشن های شاد هندوستان

معرفی جشن های شاد هندوستان وقتی نام هندوستان را می شنویم بدون شک یاد فیلم های هندی و بالیوود می افتیم. فیلم هایی بسیار تخیلی، عاشقانه و شاد که کودکی و حال بسیاری از ما را در خود غرق کرده است. در واقع شاد بودن این فیلم ها به خاطر روحیه مردم این کشور است. […]