جشن نوروز پر شور ترین جشن کشور ایران

جشن نوروز

جشن نوروز چیست ایران یکی از بزرگ ترین کشور های قاره آسیا به حساب می آید. در این کشور پهناور فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلفی وجود دارد. هم چنین ادیان مختلفی نیز در کشور ایران به چشم می خورد. در نتیجه این تفاوت ها جشن های بسیار ریز و درشتی وجود دارد. اما […]