جشنواره بهاری در چین – چون جی Chun Jie

جشنواره بهاری در چین

جشنواره بهاری در چین از مهم ترین جشن ها در قاره آسیا جشن هایی است که مربوط به بهار می باشد. مانند کشور ایران که هر سال مردم عید نوروز را جشن می گیرند و به انجام مراسم های مختلفی می پردازند. چون جی – Chun Jie یا جشنواره بهاری مراسمی است که در بین […]