نگاهی بر تاریخ هند

تاریخ هند

آشنایی با تاریخ هند وقتی در تاریخ قدم میزنیم قدیمی ترین تاریخ مربوط به قاره آسیا می باشد. همین دلیل باعث شده است که لقب قاره کهن را نیز به این قاره بدهند. در بین کشور های آسیایی هند جز کشور هایی است که قدیمی ترین تاریخ و تمدن ها را در خود جای داده […]